Fem år i miljöns tjänst

Jag har fått göra fem fantastiska år i miljöns tjänst! Under dessa år har jag fått chansen att möta människor med stort grönt engagemang, som både stöttat och inspirerat mig i mitt arbete. Det har varit en förmån att få leda detta växande och allt starkare miljöengagemang till ökade insatser för vår miljö!

När jag tillträdde som miljöminister i oktober 2006 var mina prioriteringar att öka insatserna för klimatet och våra hav, samt att främja grön ekonomisk utveckling. Jag lyfte också fram vikten av att stärka den biologiska mångfalden.

Fem år senare gäller:

1. Sveriges nationella mål för klimatinsatser är ojämförligt högre än tidigare beslut varit i närheten av och högst i Europa. Sverige ska vara utan nettoutsläpp till klimatet år 2050 och vår fordonsflotta fossiloberoende år 2030. Vägen till att minska utsläppen med 40 procent till år 2020 har redovisats. Höjda ambitioner och minskade utsläpp har lagt grund för Sveriges gröna ledarskap internationellt.

2. Sverige har gjort en rekordsatsning på havsmiljön. Från knappt spårbara pengar i budgeten har ett särskilt havsmiljöanslag utvecklats. Anslaget har växt till 1,3 miljarder åren 2007-2011, och runt om i landet sker insatser för att förbättra havsmiljön. Satsningen fortsätter med nästan 2,4 miljarder kommande fyra år (fram till och med 2015). Nästa år 2012 omfattar satsningen nästan tre kvarts miljard! Starkare havsmiljöarbete skapas också genom starkare institutioner, som en ny myndighet för våra hav och vatten och ett havsmiljöinstitut som numera samordnar kunskapen kring havsmiljön.

3. Nu finns mark avsatt som räcker till att flerdubbla skyddet av värdefull natur. Med hjälp av mark i statens ägo har värdefull skog motsvarande värden för åtskilliga miljarder tillförts arbetet för biologisk mångfald.

4. Den gröna omställningen av bilparken har rivstartat. Vi ärvde Europas mest bensinslukande bilpark. Snart rullar 450 000 miljöbilar på våra vägar och utsläppen från nya bilar är bland de lägsta i Europa. Miljöbilspremien och senare skattebefrielsen för miljöbilar ledde till en exceptionell miljöbilsboom i Sverige. Nästa år introduceras supermiljöbilspremien.

5. Satsningen på giftfri vardag har inletts. I den nationella handlingsplanen prioriteras särskilt bättre trygghet för barnen. 100 nya miljoner till kemikalieområdet lägger en grund för att våra hem skyddas mot farliga gifter.

Mer pengar har stärkt miljöarbetet. Miljöbudgeten har ökat från 15 till 20 miljarder jämfört med tidigare mandatperioder. I en genuin grön skatteväxling har klimatskatter höjts medan skatt på arbete sänkts. Forskning och utveckling av ny grön teknik inom byggande och transporter som driver på grön tillväxt har stimulerats. En särskild satsning på hållbara städer har genomförts.

Miljöfrågan är internationell. Sverige har kunnat använda ordförandeskapen i både EU och Östersjösamarbetet Helcom för att driva på miljöarbetet. Under vårt ordförandeskap i EU började världens ministrar tala om att möta finanskrisen med grönare ekonomi. Vi tog tidigt en nyckelroll som arrangör för internationella förhandlingskonferenser, bland annat med klimatmötet i Riksgränsen som på avgörande sätt löste upp knutar inför FN-konferensen på Bali 2007. Jag har tilldelats centrala uppdrag bland annat i de internationella förhandlingarna om klimat och om biologisk mångfald, och Sverige har välkomnats till möten med den mindre gruppen nyckelländer, dit vi tidigare inte fick tillträde. Sverige har därigenom varit en grön röst i det internationella miljöarbetet.

Tre förhandlingar sticker ut:

1. När världens länder förra hösten antog en ny global vision med ambitiösa mål och åtgärdspaket för att hejda förlusten av biologisk mångfald till år 2020 var det en stor framgång. Och att protokollet för tillträde till genetiska resurser blev antaget var en historisk miljöseger.

2. Framstegen vid FN:s klimatmöte i Cancun, som var helt nödvändiga efter det misslyckade Köpenhamnsmötet året innan. Ett av framstegen var att världens länder för första gången i FN beslutade om målet att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

3. När miljöministrarna kring Östersjön beslutade om att sätta ett tak för utsläppen till havet och fördela kraven på utsläppsminskningar mellan länderna genom att anta Aktionsplanen för Östersjön. Sverige har presenterat åtgärdsplanen för att klara vårt beting, och vi har lett arbetet med att driva på övriga länder!

För mitt eget parti gjorde resultaten inom miljöområdet att Centerpartiet kunde gå till val på att vara Alliansens gröna röst som levererar ”miljöresultat i stället för miljöprat”.

Arbetet för att möta miljöutmaningarna måste fortsätta. Jag välkomnar därför att vår nya partiledare Annie Lööf driver på för större miljösatsningar, och ser fram emot att ”ribban måste höjas” och ”farten måste öka” med ambitionen att ”leda kampen för en grönare värld, för en grönare ekonomi och för konkretiseringen av människans vilja att lämna över en bättre värld till våra barn”. Det är mycket bra! Min efterträdare Lena Ek är värd allt tänkbart stöd i det arbete som nu följer, och jag vill tacka alla som under min tid som miljöminister varit till ovärderligt stöd.

Stockholm 29 september 2011

Andreas Carlgren

Läs mer: Miljöresultat i Alliansregeringen 2006-2011

Det här inlägget postades i biologisk mångfald, centerpartiet, EU, fn, Infrastruktur och trafik, kemikalier, Miljö, energi och klimat och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.